english version

O firmie


Dynamiczny rozwój zaawansowanych technologii stosowanych w układach mikroelektroniki i systemach informatycznych w ostatnich latach daje nam zupełnie nowe, wręcz nieograniczone możliwości.

Ciągły proces unowocześniania systemów automatyki powoduje, że stają się one rozproszonymi systemami opartymi na elementach komunikujących się za pomocą różnorodnych sieci komputerowych. Nowoczesna Automatyka to także poszerzanie podstawowych funkcji sterowania i kontroli o coraz bardziej złożone zadania, zwiększanie stopnia decentralizacji zadań w systemie oraz poszerzanie autonomii poszczególnych jego elementów.

Dzięki wiedzy, pełnemu zaangażowaniu i otwartości na nowe wyzwania możemy realizować coraz bardziej innowacyjne projekty. W prosty i bezpośredni sposób podnosimy konkurencyjność firm poprzez projektowanie i wdrażanie nowoczesnych osiągnięć komputerowych systemów automatyki przemysłowej.Copyright © 2010 by SIMAT, ul. Oczarowa 1, 62-005 Potasze
tel: +48 608 043 787